Деревянные головоломки

Тешка

..

239 грн

Цилиндр

..

449 грн

Узел | Knotty Puzzle 3D Bamboo

..

175 грн

Крест на крест

..

129 грн

Пентамино

..

419 грн

Танграм

..

269 грн

Tough Measures | Constantin Puzzle

..

559 грн

Сундук

..

320 грн

Пирамида | Pyramid Puzzle 3D Bamboo

..

175 грн

Пирамида (Ума палата)

..

380 грн

The Waiter's Tray | Constantin Puzzle

..

699 грн

Репка

..

119 грн